MOIRA

Hlavou, srdcem a rukama tvoříme výrobky pro všechny, kteří hledají aktivní přístup k životu.

Capite, Corde et Manibus

Firma Moira má vlastní design úpletů a designerský atelier, kde je vytvářen základ budoucí produkce. Tady vznikají konstrukce nových pletenin, střihy nových fazon, barevnost příštích výrobků, ale i střihové skladby pro sériovou výrobu. Toto vývojové a designérské středisko okamžitě aplikuje poznatky a trendy do konstrukcí nových pletenin a střihových řešení budoucích výrobků. Moira věnuje velkou pozornost laboratorním zkouškám svých produktů a stejně tak testům, které pro Moiru provádějí výzkumná pracoviště, nejlepší sportovci a cestovatelé.

Moira disponuje na sebe navazujícími výrobními celky, které jsou na všech stupních výrobního procesu vybaveny nejmodernější technologií. Centrální sklad s expedicí přejímá denní produkci a zároveň vyskladňuje zboží podle přijatých objednávek obchodního oddělení, které má systémem on-line přehled o stavu a pohybu hotových výrobků.

Celý výrobní proces , včetně designérských ateliérů, skladů a expedice je soustředěn do jednoho výrobního celku. Moira je česká firma a všechny svoje výrobky vyrábí v ČR.

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP